Prisgaranti

På stord-hotel.no får du den beste prisen på nettet – dette garanterar me. Når du bestiller rom på stord-hotel.no, kan du vere trygg på at du har fått lågast pris på ditt neste besøk.

Følgjande må vere oppfylt for at prisgarantien skal vere gjeldande

 
Prisen må gjelde same dato, type rom, antal gjester, antal netter og valuta.
 
Ditt opphald må vere bestilt på stord-hotel.no
 
Gjeld berre dersom du innan 24 timar finn ein lågare pris.
 
Dersom du avbestiller eller føretek endringar i di bestilling, vil prisgarantien ikkje lenger vere gjeldande.

 

Prisgarantien gjeld ikkje reservasjonar i samanheng med

 
Kampanje- og tilbodsprisar
 
Gruppeprisar
 
Firmaprisar
 
Idrettsprisar
 
Reisepakkar der rom og frukost er ein del av prisen

 

Stord Hotell tek atterhald om å til ein kvar tid kunne endre føresetnadane for prisgarantien.

Nyheitsbrev

Registrer deg for å motta nyhende og tilbod fra oss.